Ổi lê hữu cơ 25.000đ/Kg

25.000đ/Kg

  • img
  • img
  • img
  • img
img img img img
Thông tin chi tiết
Chất lượng sản phẩm
Dịch vụ khách hàng
Dịch vụ giao hàng

THÔNG TIN SẢN PHẨM ỔI LÊ NHÀ TRỒNG

1: TÊN SẢN PHẨM : ỔI LÊ

2: QUY TRÌNH TRỒNG: TRỒNG HỮU CƠ, HỘ CÁ THỂ, BỌC TRÁI TỪ KHI QUẢ CÒN NHỎ

3: CÁCH BẢO QUẢN VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN SẢN PHẨM:THƯỜNG SẼ NGẮT VÀ CHUYỂN ĐẾN CỬA HÀNG HOẶC NGƯỜI DÙNG, KHÔNG DÙNG THUỐC BẢO QUẢN

4. CAM KẾT : HÀNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SẠCH, GIÒN, NGON, ĐỘ NGỌT SẼ KHÁC NHAU CHÚT ÍT VÌ DO THỜI TIẾT NHƯNG KHÔNG ĐÁNG KỂ, KHI NHẬN HÀNG CÓ THỂ KIỂM TRA NẾU KO ĐÚNG CÓ THỂ HOÀN HÀNG HOẶC ĐỔI HÀNG NGAY KHI NHẬN

5. Địa điểm trồng:

- Ứng hòa - Hà Nội

- Chợ cá - Xuân mai - Hòa Bình


Chưa cập nhật các địa chỉ phân phối