Lạc ta Được tài trợ 110.000đ/Kg

110.000đ/Kg

  • img
img
Thông tin chi tiết
Chất lượng sản phẩm
Dịch vụ khách hàng
Dịch vụ giao hàng

Lạc ta được canh tác theo phương pháp hướng hữu cơ tại Sóc Sơn. Phân bón: phân gà ủ cùng rơm rạ kết hợp trichoderma cho tốt đất. Lạc trồng không sử dụng thuốc hóa học hay thuốc bvtv trong quá trình canh tác.