Cần tây Đà Lạt 80.000đ/kg

80.000đ/kg

  • img
img
Thông tin chi tiết
Chất lượng sản phẩm
Dịch vụ khách hàng
Dịch vụ giao hàng

Quy trình canh tác:

Cần tây được canh tác theo hướng hữu cơ, Sử dụng phân bò, đậu tương ủ hoại mục bón. phân dê, tro trấu, vỏ cà phê ủ phân bón

Phòng trừ bệnh: Không sát sinh, dùng vi sinh hổ trợ cân bằng.

Giá bán buôn

  • Từ 10 (kg) đến 100 (kg) giá 60.000đ/kg