Cải bẹ xanh Được tài trợ 10.000đ/gr

10.000đ/gr

  • img
img
Thông tin chi tiết
Chất lượng sản phẩm
Dịch vụ khách hàng
Dịch vụ giao hàng

Rau được trồng theo tiêu chuẩn vietgap, tươi ngon an toàn vê sinh thực phẩm

Giá bán buôn

  • Từ 5 (gr) đến 10 (gr) giá 25.000đ/gr


Chưa cập nhật các địa chỉ phân phối